ΦΡΑΓΓΟΚΑΣΤΕΛΟ, ΧΑΝΙΑ

Salvia Suite

Building your vision, exceeding your expectations

ΦΡΑΓΓΟΚΑΣΤΕΛΟ, ΧΑΝΙΑ

Salvia Suite

Building your vision, exceeding your expectations

Η Parametric construction είναι
μία ομάδα με κοινό όραμα.

Στην Parametric Construction, ειδικευόμαστε στις κατασκευές και διαθέτουμε ένα ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο, με μεγάλη εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση. Οι υπηρεσίες μας εκτείνονται πέρα ​​από την κατασκευή στον αρχιτεκτονική μελέτη , την διακόσμηση και την έκδοση οικοδομικών. Δίνουμε προτεραιότητα στις ανάγκες των πελατών μας και συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να δημιουργήσουμε εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στο όραμά τους, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλό αισθητικό αποτύπωμα. Η ολοκληρωμένη μελέτη σχεδίασης μέσω φωτορεαλιστικών αποδόσεων επιτρέπουν στους πελάτες να κατανοήσουν πλήρως και να οπτικοποιήσουν το έργο από την έναρξή του, διασφαλίζοντας την ικανοποίησή τους με το τελικό προϊόν.

Η Parametric construction είναι
μία ομάδα με κοινό όραμα.

Στην Parametric Construction, ειδικευόμαστε στις κατασκευές και διαθέτουμε ένα ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο, με μεγάλη εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση. Οι υπηρεσίες μας εκτείνονται πέρα ​​από την κατασκευή στον αρχιτεκτονική μελέτη , την διακόσμηση και την έκδοση οικοδομικών. Δίνουμε προτεραιότητα στις ανάγκες των πελατών μας και συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να δημιουργήσουμε εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στο όραμά τους, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλό αισθητικό αποτύπωμα. Η ολοκληρωμένη μελέτη σχεδίασης μέσω φωτορεαλιστικών αποδόσεων επιτρέπουν στους πελάτες να κατανοήσουν πλήρως και να οπτικοποιήσουν το έργο από την έναρξή του, διασφαλίζοντας την ικανοποίησή τους με το τελικό προϊόν.

FEATURED WORK

VIEW PORTFOLIO

FEATURED WORK

VIEW PORTFOLIO

CONSTRUCTION

Για την κατασκευή ενός κτιρίου, υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια ανοικοδόμησης. Πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ενός νέου κτιριακού όγκου, οποιουδήποτε μεγέθους και είδους, χρειάζεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας. Οι Οικοδομικές εργασίες χωρίζονται επιγραμματικά σε τρία στάδια: Τις Χωματουργικές εργασίες – οικοδομικός σκελετός, τις εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες – τη
κατασκευή στέγης (σχηματοποίηση της οικοδομής) και τις εργασίες αποπεράτωσης.

Το πρώτο στάδιο κατασκευής που αφορά χωματουργικές εργασίες και τη κατασκευή του οικοδομικού σκελετού περιλαμβάνει τον καθαρισμό ή αλλιώς την οριοθέτηση του οικοπέδου. Για να ξεκινήσουν οι
εκσκαφές θα πρέπει το εργοτάξιο να είναι καθαρό, προσβάσιμο και προσδιορισμένο. Ο καθαρισμός του γίνεται με ειδικά χωματουργικά μηχανήματα και η οριοθέτηση γίνεται σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα. Εφόσον έχουμε προσδιορίσει και οριοθετήσει το εργοτάξιο μας, θα πρέπει να γίνει η χάραξη της οικοδομής, σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης. Η χάραξη της οικοδομής οριοθετεί το σημείο εντός του εργοταξίου εντός του οποίου θα γίνουν οι εκσκαφές. Έπονται οι εργασίες σκυροδέματος. ∆ιάστρωση μπετόν καθαριότητας: Μόλις τελειώσει η εκσκαφή, η
πρώτη δουλειά είναι η διάστρωση του ταμπανιού με μπετόν καθαριότητας (που λέγεται επίσης και σκυρόδεμα εξυγιάνσεως). Χάραξη υποστυλωμάτων και τοιχίων υπογείου: Χαράσσουμε με ατσαλόπροκες και ράμματα επάνω στο μπετό καθαριότητας τα υποστηλώματα και τα τοιχεία σύμφωνα με τη μελέτη, προκειμένου να σιδερωθούν και καλουπωθούν στα σημεία που προβλέπει η μελέτη. Ακολουθεί η κατασκευή του δαπέδου του υπογείου με οπλισμένο σκυρόδεμα: Το δάπεδο του υπογείου είναι το πρώτο επίπεδο της οικοδομής επάνω σε αυτό το επίπεδο θα ξεκινάει ο οικοδομικός σκελετός του κτιρίου.Κατασκευή του οικοδομικού σκελετού: Η κατασκευή του οικοδομικού σκελετού γίνεται με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος. Αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του οικοδομικού σκελετού και διατηρείται το εργοτάξιο καθαρό
σειρά έχουν οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εργασίες πρώτου σταδίου. Το σύστημα γείωσης που τοποθετείται εντός των εκ σκυροδέματος θεμελίων μίας κατασκευής και χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, λειτουργίας, ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρονική, αλεξικεραύνου κλπ. Τοποθέτηση κουτιών και σπιράλ καθώς και των σιφονιών στις βεράντες: Γίνεται κατά τη κατασκευή του οικοδομικού
σκελετού, προκειμένου να μην τρυπάμε τις πλάκες της οικοδομής κατά τη τοποθέτηση τους Έχοντας ολοκληρώσει τον οικοδομικό σκελετό και το κτίριο αρχίζει να παίρνει μορφή, το επόμενο στάδιο είναι η διαμόρφωση εσωτερικά (εσωτερικοί τοίχοι), και το κλείσιμο (εξωτερικοί τοίχοι –
κατασκευή της στέγης).

CONSTRUCTION

Για την κατασκευή ενός κτιρίου, υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια ανοικοδόμησης. Πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ενός νέου κτιριακού όγκου, οποιουδήποτε μεγέθους και είδους, χρειάζεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας. Οι Οικοδομικές εργασίες χωρίζονται επιγραμματικά σε τρία στάδια: Τις Χωματουργικές εργασίες – οικοδομικός σκελετός, τις εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες – τη
κατασκευή στέγης (σχηματοποίηση της οικοδομής) και τις εργασίες αποπεράτωσης.

Το πρώτο στάδιο κατασκευής που αφορά χωματουργικές εργασίες και τη κατασκευή του οικοδομικού σκελετού περιλαμβάνει τον καθαρισμό ή αλλιώς την οριοθέτηση του οικοπέδου. Για να ξεκινήσουν οι
εκσκαφές θα πρέπει το εργοτάξιο να είναι καθαρό, προσβάσιμο και προσδιορισμένο. Ο καθαρισμός του γίνεται με ειδικά χωματουργικά μηχανήματα και η οριοθέτηση γίνεται σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα. Εφόσον έχουμε προσδιορίσει και οριοθετήσει το εργοτάξιο μας, θα πρέπει να γίνει η χάραξη της οικοδομής, σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης. Η χάραξη της οικοδομής οριοθετεί το σημείο εντός του εργοταξίου εντός του οποίου θα γίνουν οι εκσκαφές. Έπονται οι εργασίες σκυροδέματος. ∆ιάστρωση μπετόν καθαριότητας: Μόλις τελειώσει η εκσκαφή, η
πρώτη δουλειά είναι η διάστρωση του ταμπανιού με μπετόν καθαριότητας (που λέγεται επίσης και σκυρόδεμα εξυγιάνσεως). Χάραξη υποστυλωμάτων και τοιχίων υπογείου: Χαράσσουμε με ατσαλόπροκες και ράμματα επάνω στο μπετό καθαριότητας τα υποστηλώματα και τα τοιχεία σύμφωνα με τη μελέτη, προκειμένου να σιδερωθούν και καλουπωθούν στα σημεία που προβλέπει η μελέτη. Ακολουθεί η κατασκευή του δαπέδου του υπογείου με οπλισμένο σκυρόδεμα: Το δάπεδο του υπογείου είναι το πρώτο επίπεδο της οικοδομής επάνω σε αυτό το επίπεδο θα ξεκινάει ο οικοδομικός σκελετός του κτιρίου.Κατασκευή του οικοδομικού σκελετού: Η κατασκευή του οικοδομικού σκελετού γίνεται με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος. Αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του οικοδομικού σκελετού και διατηρείται το εργοτάξιο καθαρό
σειρά έχουν οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εργασίες πρώτου σταδίου. Το σύστημα γείωσης που τοποθετείται εντός των εκ σκυροδέματος θεμελίων μίας κατασκευής και χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, λειτουργίας, ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρονική, αλεξικεραύνου κλπ. Τοποθέτηση κουτιών και σπιράλ καθώς και των σιφονιών στις βεράντες: Γίνεται κατά τη κατασκευή του οικοδομικού
σκελετού, προκειμένου να μην τρυπάμε τις πλάκες της οικοδομής κατά τη τοποθέτηση τους Έχοντας ολοκληρώσει τον οικοδομικό σκελετό και το κτίριο αρχίζει να παίρνει μορφή, το επόμενο στάδιο είναι η διαμόρφωση εσωτερικά (εσωτερικοί τοίχοι), και το κλείσιμο (εξωτερικοί τοίχοι –
κατασκευή της στέγης).